konstannons

nätbutik för originalkonst

amanda jaan

Jag heter Amanda. Jag ägnar mig främst åt måleri då jag uppskattar hur det fodrar att sinnesförmågor och motoriska funktioner är samspelta för att skapa ett uttryck med flera meningslager, som man kan närma sig ur olika infallsvinklar. Skådande, minne och inre föreställningar uppblandas och blir till en samstämd bild, en symbol. Jag har studerat konst på Dômen konstskola i Göteborg och på Folkhögskola. I mitt liv har jag rest och varit melankolisk mycket.
© 2019 Konstannons info@konstannons.se
Utvecklat med Compito Elements CMS