konstannons

nätbutik för originalkonst

Feb. 2008

Allmänt

Konstannons är en plattform där konstnärer kan lägga in sina egna verk och sälja direkt till annan privatperson eller företag. Alla verk säljs av konstnären direkt och kan vara både med eller utan ram, detta anges i annonsen. Åldersgränsen för att få handla hos Konstannons är 18 år och det krävs att du har en leveransadress i Sverige, Norge, Finland eller Danmark.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med densamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Beställning

Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser och leveranskostnad

Alla priser är inklusive frakt inom Sverige. Ingen extra fraktkostnad tas därmed ut om du väljer att hämta tavlan på Postens utlämningställe. Vill du istället få tavlan levererad hem till dig tillkommer en extra avgift fn. 100 kr. För postpaket utom Sverige, men inom Europa tillkommer en leverenskostnad på fn. 195 kr. Önskar du leverans utanför Europa, vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Alla priser anges i Sek och ingen moms tillkommer. Vid köp med postförskott tillkommer en postförskottsavgift fn. 105 kr. Betalar du med kort tillkommer ingen avgift.

Betalning och säkerhet

Hos oss kan du betala med betalkorten VISA och MasterCard. Vi samarbetar med Dibs som är certifierade av både svenska och utländska banker och kortföretag. För att göra kortköp så tryggt som möjligt skickas informationen via en säker förbindelse och dina kortuppgifter kan inte läsas av utomstående. Vi har tjänsten 3D Secure (Verified By Visa/MasterCard Secure Code.).

Verified by Visa är Visas produktifiering av 3D-Secure standarden för säker identifiering av kortkund vid Internetköp. Kortutgivare som har erbjudit sina kortkunder denna tjänst kommer att kunna identifiera och verifiera kortkundens identitet på ett säkert sätt. Kortkunden länkas till sin kortutgivare och får ange användarnamn och lösenord.

Mastercard SecureCode är Mastercards produktifiering av 3D-Secure standarden och fungerar på samma sätt.

Leverans och transport

Verket levereras med Posten Sverige AB inom ca 14 dagar. Vi reserverar oss för att det i enstaka fall kan ta längre tid. Konstannons är betalningsansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden är betalningsansvarig om varan skadas eller kommer bort under transport till Konstannons. Om du upptäcker att varorna är transportskadade när du mottar dem skall du omedelbart anmäla detta till Posten eller utlämningsstället. Kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgifter

All denna information hanteras i enlighet med den gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Alla upplysningar som lämnas till Konstannons hanteras konfidentiellt. Informationen används vid varudistribution samt för att skicka information om Konstannons varor och tjänster. Konstannons lämnar aldrig ut personalia eller andra upplysningar om kunder till tredje part.

Ångerrätt/Reklamation

Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal gäller vid köp hos Konstannons. Förutsättningen är att varan levereras tillbaka i samma skick som du mottagit den och om möjligt i originalemballage. Som köpare ansvarar du för att varan skickas i ett fullgott emballage och inte kommer till skada vid returen. Vid nyttjande av ångerrätten står du som köpare för returfrakten. Varor får ej skickas i retur mot postförskott. Om du mottagit en skadad vara där emballaget också är skadat reklamerar du detta direkt hos posten. Om det är något fel på varan, eller du har mottagit fel vara, returnerar du detta och Konstannons ersätter dig för samtliga utlägg inklusive returfrakt.

Vid alla typer av returer kontaktar du Konstannons på info@konstannons.se och anger all information om konstverket du vill returnera.

Force Majeure

Konstannons är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenhet har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl.a. krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Konstannons fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader pga. befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet häva köpet. Lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal gäller vid köp hos Konstannons. Som kund har du full retur- och bytesrätt inom 14 dagar efter uthämtad leverans om varan inte infriar dina förväntningar. Förutsättningen är att varan levereras tillbaka i samma skick som du mottagit den och om möjligt i originalemballage. Som köpare ansvarar du för att varan skickas i ett fullgott emballage och inte kommer till skada vid returen. Köparen står för kostnaden för returfrakten.

Kontakta Konstannons på info@konstannons.se för information om hur du går tillväga vid retur eller byte.

Outlösta paket

Varan ligger på posten i 30 dagar. För paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera beställaren för kostnaderna, f n 250 kr.

Övrigt

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

© 2019 Konstannons info@konstannons.se
Utvecklat med Compito Elements CMS