konstannons

nätbutik för originalkonst

Villkor gällande försäljning av dina tavlor

Villkor för konstnärer (utdrag)

 • Konstnären garanterar att han är upphovsman till konstverken samt äger rätt att sälja dem.
 • Konstannons kommer att via post sända alla fraktdokument och adressetiketter som behövs för leverans av konstverket till kund.
 • Konstnären ansvarar för emballering och transport av konstverket till speditören (f.n. posten).
 • Konstannons är berättigad till provision på f.n. 20 % av nettoförsäljningspriset på sålda tavlor genom hemsidan. Nettoförsäljningspriset är fakturerat pris med avdrag för frakt och andra avgifter.
  Dock ej avdrag för moms som betalas av konstannons och ingår i provisionen.
 • Om kunden ej har anmält att han ångrar köpet inom 14 dagar efter mottagandet, ska Konstannons utan dröjsmål överföra konstnärens andel av köpeskillingen till ett av konstnären angivet konto.
  Konstnärens andel är fakturerat pris minus frakt minus konstannons provision.
  Exempel: konstverkets pris: 1000:- frakt: 119:- provision: 176:- konstnärens andel: 705:-.

Läs våra fullständiga villkor här

© 2019 Konstannons info@konstannons.se
Utvecklat med Compito Elements CMS